Kamis, 02 Juni 2011

Rondo kempling

Ndak pundi Mbak Ayu
bade tindak pundi?
kadingaren tindak wae
ora numpak taksi
Dewean opo ora wedi?
Timbang nganggur
kulo gelem ngancani
Kleresan mas alias kebetulan
blanjane kathah rada kabotan
Ha yen purun enggal-enggal
ngrencangi
tekan omah mangke kulo opahi
Ee… Tobil wong Legan golek
momongan
Niki blonjo nopo mbakyu bade
pindahan?
Ampun gelo mas
sampean ampun kuciwo
kulo rondo anyaran ditinggal
lungo
Awan-awan lungo blonjo
ning pasar pahing wing-wing…
Prawan rondo kanggoku ora
patek penting wing-wing …
Ning Semarang Mas..
Tuku gelang karo anting-anting
Jo sumelang yo ben rondo
dijamin kempling..
Kempling lho mas….
Muanteb… tenan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar